Általános szerződési feltételek

Általános adatok:
Weboldal: https://holistic-academy.eu
Tárhely szolgáltató: EZIT KFT

Szolgáltató 1:
Név: Baranyi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 1035.Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
Fő tevékenység: 855901 ’19 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartásba vételi szám: 55203849

A.sz. 56549319-1-41 A szolgáltató kisadózó.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002773

Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

OTP Bank:

IBAN: HU 25 11773030 07273915 00000000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

Szolgáltató 2:

LHAMO Vital Humán Képzési és Szolgáltató Betéti Társaság

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-06-310357

Asz: 28067210-2-41

1035 Budapest, Vörösvári út 7. 5/29

Jogviszony kezdete: 2006/12/15

A változás (törlés) időpontja: 2020/07/01

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/003476

LHAMO Vital Humán Bt.

ERSTE BANK: 11600006-00000000-93954794

HU87 1160 0006 0000 0000 9395 4794

SWIFT KÓD: GIBAHUHBXXX

Szolgáltató 3.

Thai Masszőrök Magyarországi Egyesület

Képzési Központ

1035. Budapest, Vörösvári út 7. 5/29

Fővárosi Törvényszék nyilvántartás: 01-02-0012863

Adószám: 18130566-1-41

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/003059

Akkreditációs lajstromszám: PL-5672

Számlaszám:

Thai Masszőrök Magyarországi Egyesület

UniCredit Bank

10918001 00000088 07790009

UniCredit Bank:

IBAN HU 60 10918001 00000088 07790009

SWIFT KÓD: BCXHUHB

A személyes ügyfélszolgálat:
A székhelyen előzetes egyeztetés alapján.

1035. Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
E-mail: agi0510@gmail.com

Telefon: +36706272232
A telefonos ügyfélszolgálat elérhető mindennap 10-16 óráig.

2. Jogszabályi háttér:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban Fktv.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Köznev. tv.)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban Szakképzési tv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Szt.)
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban Áfa tv.)
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (a továbbiakban Katv.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2019. évi módosított felnőttképzési tv. és adatszolgáltatási változásai.

3. Felügyeleti szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. telefon: +3612109721+3612109722, E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu)

NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Igazgatósága

1134. Budapest, Dózsa György út 128, telefon +3614273200 Fax: +361427-3998

E-mail: pestvig@nav.gov.hu  pestavig@nav.gov.hu

Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 535.

4. A résztvevőkre vonatkozó feltételek:

Szolgáltatók masszázs modulok távoktatási moduljait vásárolja meg, ez csak akkor minősül felnőttképzésnek, ha résztvevő a szolgáltatóval konzultál és az egyéni felkészülés után vizsgát tesz. A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a konzultáció kérése és vizsgákra való jelentkezés.

A távoktatási képzésekre jelentkező előzetes tudását nem igényel és a Szolgáltatók nem is vizsgálják.

Felek elfogadják, hogy alapszabályként az Fktv. alapján nem történik sem bemeneti kompetenciamérés, sem előzetes tudásmérés, illetve a Szolgáltatók nem számítja be a jelentkező előzetesen megszerzett tudását. Amennyiben mégis történik ilyen, arról a felek külön megállapodnak.

Szolgáltatók indíthatnak viszont olyan képzéseket, amelyek az előzetesen megszerzett tudás beszámításának elve szerint jöttek létre önálló tanfolyamként és az ezekre való jelentkezésnek speciális követelményei vannak.

5. A résztvevők jogai:

Szolgáltatók bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni.

A tanfolyamokra jelentkező magánszemélyek fogyasztónak minősülnek. 
A résztvevőket megilletik az elállási és felmondási jogok, valamint a szerződés megszüntetésének az ÁSZF 10. pontjában részletezett jogai.
Panasz esetén ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll.
A weboldalt használó bármely személy jogosult az ÁSZF 18. pontjában foglalt süti kezelési hozzájárulásán bármikor módosítani.

6. A szolgáltatás leírása:

Szolgáltatók a fizikai közérzetjavító az ügyviteli tanácsadást segítő és ehhez kapcsolódó humán eü. ellátáshoz kapcsolódó képzések szervezésével és oktatásával foglalkozik.

A honlapon online távoktatási tanfolyamokhoz való hozzáférést lehet vásárolni. A számlát e-mailben küldjük el. Az oldalon belül az egyes tanfolyamokat ismertető aloldalakon található “Jelentkezés” gombra kattintva lehet jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a jelentkező a szerződéskötési szándékát, amelyet a távoktatási anyag díjának a megfizetésével véglegesít.

A tanfolyamok eléréséhez regisztrálni kell. A regisztráció nem jelent még semmilyen elkötelezettséget. Ekkor csak lesz egy felhasználói fiókja a honlapra.

Ha tetszik a valamelyik képzési modul, akkor arra jelentkezni kell. A jelentkezés után aktuális a tanfolyam díj utalása. 

Amint beérkezik a megadott számlára az összeg, e-mail-ben értesítjük és, bejelentkezés után, már megnyílnak a képzési modulok és 90 napig bármikor elérhetőek.

A tanfolyamok letölthető jegyzeteket, prezentációkat és videókat is tartalmaznak.

A tanfolyami modulokat az egyes tanfolyamok tematikájában szereplő linkeken keresztül tekinthetik meg illetve tölthetik le. A fizetés nem a weboldalon keresztül, hanem átutalással történik.

Ameddig konzultáción és kontaktórán nem vett részt a résztvevő úgy a távoktatás anyagai nem minősülnek felnőttképzésnek. Mivel a Szolgáltatók így a tanulás folyamatára nincs befolyása.
Kontaktórának az Fktv. szerint a képzésen résztvevő személyes jelenlétét igénylő tanóra, konzultációnak pedig az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésen részt vevő személy és az oktatók.

A képzések tananyagegységeit a Szolgáltatók a képzések leírását tartalmazó aloldalakon határozza meg. Ez az adott képzés tematikája.

A képzések megkezdésének időpontja minden esetben az adott képzés díjának utalása a kezdő időpont, amely vagy a képzés első kontaktórájának időpontja (amennyiben van ilyen), vagy a képzés első konzultációjának az időpontja (amennyiben van ilyen). Ha az adott képzésen kontaktóra és konzultáció is megtartásra kerül, akkor a kettő kezdő időpont közül a korábbi számít a képzés kezdő időpontjának.

A képzések befejezésének a képzés utolsó kontaktórájának időpontja (amennyiben van ilyen), vagy a képzés utolsó konzultációjának az időpontja (amennyiben van ilyen). Ha az adott képzésen kontaktóra és konzultáció is megtartásra kerül, akkor a kettő befejező időpont közül a későbbi számít a képzés befejező időpontjának.

7. Kiegészítő szolgáltatások:

A képzésekhez a hozzáférés 90 napra szól, de a prezentációk és a jegyzetek letölthetőek és nyomtathatók. A videók elérésének meghosszabbítása minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött.

8. A szerződés létrejötte:

A szerződés magyar nyelven jön létre az 1. pontban megjelölt Szolgáltatók és egy magánszemély jelentkező között.
Szolgáltatók kijelentik, hogy célirányosan kompetenciakialakításra irányuló és szervezetten megvalósuló üzletszerű gazdasági tevékenységet végez. A Szolgáltatók jelen szerződés hatálya alatt az Áfa tv. értelmében mentes az általános forgalmi adó alól.

Szolgáltatók a jelentkezést és az utalás teljesítését a jelentkező által megadott E-mail címre visszaigazolja, tanfolyami díj befizetését követő legkésőbb 3. napon. Ekkor megnyitja az adott modulok elérhetőségét.

A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért. A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek.

9. A képzés díja: 

A tanfolyamok díja a https://holistic-academy.eu/ weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon van feltüntetve. A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással, Szolgáltató 1 1. pontban megjelölt bankszámlaszámára.

Készpénzes fizetésre a bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség, vagy az ügyfélszolgálati irodában.

jelentkező a jelentkezésével hozzájárul az elektronikus számla kiállításához és E-mail útján történő kézbesítéséhez, illetve hozzájárul a számlázáshoz szükséges adatai kezeléséhez a 16. pont szerint.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók jogosultak automatikus számla kiállításra és a jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező teljes felelősséget vállal azért, hogy a megadott számlázási adatai helyesek és pontosak.

Tudomásul veszi továbbá, hogy a NAV online adatszolgáltatás keretében megváltoztatás nélkül továbbításra kerülhetnek ezek az adatok a NAV rendszerébe is (az aktuális jogszabályok által meghatározott módon).

A jelentkező a felnőttképzési szerződés megkötésével kártérítési felelősséget vállal a Szolgáltatók esetleges téves adatszolgáltatásból származó mulasztásáért, amennyiben az a fentiek szerint neki felróható.

Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot, hogy az elektronikus végszámlán túlmenően a hatályos jogszabályok alkalmazásával díjbekérőt és elektronikus előlegszámlát állítson ki és küldjön a jelentkező részére (az aktuális jogszabályok által meghatározott módon).
A képzési díj költségviselőjét a jelentkező a jelentkezési űrlapon a számlázási adatok kitöltésével határozza meg a megjegyzés rovatban. Alapesetben a költségviselő a jelentkező.
A képzések díját a jelentkezéstől számított három naptári napon belül kell megfizetni.

Az aktuális távoktatási anyagok és a kontaktórák valamint a tanfolyami vizsgadíjak díjait a honlap aloladlán találhatók. Fenntartva a változtatás jogát az aktuális akciók és kedvezmények tekintetében.

A kontaktórák egy tanfolyami óra 45 percből áll.

Akciós díjú képzések és egyéb szolgáltatások esetében az akciók érvényességi idején belül a Szolgáltatók az akciós díjat határozzák meg átmenetileg a képzés vagy egyéb szolgáltatás díjaként. Az akciós díjat a jelentkező a jelentkezéstől számított egy munkanapon belül köteles megfizetni, különben az akciós díj helyett az árlista szerinti díjat kell megfizetnie.

10. Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése:

A távoktatás anyagait az átutalás és a hozzáférés megadásának időpontjától a jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a Szolgáltatót 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nem azonnali visszafizetés különösen abban az esetben indokolt, amikor a Szolgáltatók részére internetes fizetési szolgáltatást nyújtó pénzintézet a résztvevő által befizetett összeget visszatartja, vagyis a visszafizetendő összeg nem azonnal áll a Szolgáltatók rendelkezésére.

Szolgáltatók az alábbi módon illeti meg a felmondási jog. Amennyiben a képzésen résztvevő az ÁSZF valamely pontját (különös tekintettel a 12. pontra) megszegi, a Szolgáltatók figyelmeztethetik a résztvevőt arra, hogy élni kíván a felmondási jogával. Abban az esetben, ha a figyelmeztetést követően a szerződésszegés megismétlődik, a Szolgáltatók élhetnek a felmondás joggal. 

A résztvevőnek rendelkezésre bocsátott jegyzet, álló- és mozgókép-, illetve hangfelvételek résztvevő által harmadik személynek bármilyen formában történő átadása – a Szolgáltatók előzetes írásos engedélye nélkül – a résztvevő súlyos szerződésszegésének minősül. Ilyen esetben a szolgáltatók jogosultak a szerződés azonnali megszüntetésére.

A résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ebben az esetben a képzési díj sem egészben, sem részben nem jár neki vissza. Továbbá az ilyen módon okozott kárt a résztvevő köteles a Szolgáltatók részére megtéríteni.

11. A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei:

A tanfolyamok elvégzéséről a Szolgáltatók a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt, valamint adatlapot állítanak ki a 2. pontban megnevezett jogszabályok alapján.
A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei az alábbiak.
A felnőttképzési szerződés létre kell, hogy jöjjön a 8. pontban meghatározott módon.

A képzésen résztvevő konzultáció és gyakorlati vizsgán részt vett. Ennek hiányában a résztvevő az eredeti képzés tekintetében nem kap sem adatlapot, sem tanúsítványt.

12. A résztvevők magatartására vonatkozó szabályok:

A szervezéssel és minden egyéb kapcsolódó kommunikációval az elvárt, és életszerű kereteken belül történjen a résztvevő részéről.
A tegeződés szabályait a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó képzéseken mindenki kifejezetten elfogadja és alkalmazza.

13. A Szolgáltatókra vonatkozó magatartási szabályok:

Szolgáltatók értelemszerűen kötelezően elfogadják magára és alkalmazottaikra, valamint alvállalkozóikra vonatkozóan a 12. pontban leírt magatartási szabályokat. A tanfolyamok célja a kompetencia fejlesztés és a résztvevők támogatása az elhagyni vagy megváltoztatni kívánt megszokások háttérbe szorításában. Viszont az ezekre irányuló módszerek is kizárólag a résztvevők beleegyezésével alkalmazhatók.

14. Panaszkezelés:

A képzéseken résztvevők az 1. pontban megjelölt módokon és elérhetőségeken tehetnek észrevételt vagy panaszt a Szolgáltatóknál. A szóbeli panaszokra azonnali szóbeli válasz várható, az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszolnak a szolgáltatók.

A fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság “Online vitarendezés” szolgáltatásának igénybe vételére, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show oldalon elérhető.

15. Szerzői jogi nyilatkozat:

A https://holistic-academy.eu/ internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része védjegy oltalom és szerzői jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a Szolgáltató az 1. pontban megjelölt elérhetőségeik valamelyikére intézett írásos kérésre tudnak tájékoztatást adni a kérdéses tartalmi elem egyenkénti felsorolását követően, 30 napon belül írásban. Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.

Tilos a weboldal bármely elemének kereskedelmi célú felhasználása a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. A nem kereskedelmi célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet.
A weboldalon található esetleges hibák kijavítására vonatkozóan a Szolgáltatók elkötelezett. A hibák feltárására vonatkozó tájékoztatásokat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megtenni.

16. Adatkezelési tájékoztató:

Szolgáltatók a képzésekre jelentkezők és a képzéseken résztvevők adatait tárolják.
Az adatokhoz az 1. pontban megjelölt, a szolgáltatást végző, a weboldalt üzemeltető és tárhely szolgáltató természetes és nem természetes személyek férhetnek hozzá. Ezen kívül a szerződéssel kapcsolatos és a weboldal használatával kapcsolatos adatok egy részéhez azok a természetes és nem természetes személyek férhetnek még hozzá, akiket az adatkezelési tájékoztató külön megnevez.
Az adatok tárolásának célja a 6. és 7. pontban leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások folyamatának a biztosítása

Az Fktv. 16. § értelmében a felnőtt képzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie: 

a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt adatbekérőt, csoportos kontaktórákon jelenléti ívet, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a képzők által hitelesített másolatait.

c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,
e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.
Továbbá az Szt. 169. § (2) értelmében a jelentkezési űrlap kivonatát és az aktuális ÁSZF másolatát, mint számviteli bizonylatokat a szolgáltató 8 évig köteles őrizni. 

A 6. pontban leírt szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató az elméleti foglalkozásokról és a gyakorlati foglalkozások egy részéről hang- és képfelvételeket (álló- és mozgóképet egyaránt) készít a 7. pontban leírt szolgáltatások teljesítésének biztosítására. A jelentkezők a jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak a felvételek elkészítéséhez és az Fktv. 16. § értelmében a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig történő kezeléséhez.

A díjbekérők, előleg számlák és számlák kiállítását és az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások kezelését végzi:

Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatóktól marketing célú küldemények érkeznek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A leiratkozásra vonatkozó kérelmet a Szolgáltatók 3 napon belül kötelesek teljesíteni. A küldött E-mailek szintén tartalmaznak hivatkozást a közvetlen leiratkozásra vonatkozóan.

Szolgáltatók  E-mail kiküldését is vállalják hírlevél küldés szolgáltatás keretében a feliratkozók részére. A feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltatók harmadik fél (alvállalkozó) felé továbbítják a feliratkozási adatait. Az alvállalkozó a https://mailchimp.com/ oldalt üzemeltető The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az adatkezelés kizárólag a feliratkozó E-mail címére terjed ki, más adatot a hírlevél küldés szolgáltatás során nem kezelünk. Az adatszolgáltatás marketing célú.

A weboldalon használt sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatót a Szolgáltató a https://holistic-academy.eu/ oldalon az ÁSZF 17. pontja alatti külön tájékoztató mezőben helyezték el, amelyet a https://www.cookiebot.com/en/ oldal üzemeltetője, a Cybot A/S (Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, Company reg. no.: DK34624607, Phone: +45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com, Website: cybot.com) kezel.

A tájékoztató dinamikusan változó és személyre szabott információt tartalmaz. Ez a dinamikus tájékoztató az ÁSZF 18. pontjának tekintendő, viszont a dinamikus jellegére való tekintettel az ÁSZF kivonatában az ÁSZF 18. pontjában szereplő tájékoztató adatok nem szerepelnek. Azokat kizárólag a  https://holistic-academy.eu/ oldalon lehet megtekinteni. Az ÁSZF 18. Süti kezelési tájékoztató és hozzájárulás fejezete tartalmazza egyben az egyénre szabott süti kezelési hozzájárulás visszavonásának és módosításának a lehetőségét is.

Szolgáltatók semmilyen adatot nem adnak ki egyéb harmadik félnek marketing célú megkeresések indításának céljából.

A hatóságok felé történő adatszolgáltatásokról a Szolgáltatók külön tájékoztatást nem ad.
Bárki, aki a  weboldalt használja, magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben és azon belül az ÁSZF 16. Adatkezelési tájékoztató fejezetében leírtakat.

A weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon található “Jelentkezés” gombra kattintva lehet a Szolgáltató képzéseire jelentkezni.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező az alábbi adatokat kell, hogy megadja. Ezen adatok kezelését végzik a Szolgáltatók a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, különös tekintettel a 16. pontban leírtakra.
Személyazonosító adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő.
Cím adatok: lakcím, levelezési cím.
Számlázási adatok: az adózás típusa, számlázási név, számlázási cím, adószám, ország.
Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, E-mail cím a számlaküldéshez, mobiltelefonszám, egyéb telefonszám.
Felnőttképzési adatok: legmagasabb iskolai végzettség, a választott képzés neve.
A jelentkezéshez kapcsolódó egyedi megjegyzés; nyilatkozat arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek; valamint nyilatkozat arról, hogy a jelentkező az adott képzés(ek)re jelentkezik, megismerte és elfogadja az ÁSZF-et.

17. Hatályba lépés:

Az ÁSZF jelenlegi verziója 2022. január 3-án lépett hatályba.
A hatályba lépést követően történő jogszabályi változásokat az ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni.

Szolgáltatók bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni.

Szolgáltatók minden időben felelősséget vállalnak a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben Szolgáltató személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.

18. Süti kezelési tájékoztató és hozzájárulás

Dinamikus tartalom, mely kizárólag a https://holistic-academy.eu/ oldalon érhetők el.

LHAMO Vital Bt.

TMME

Baranyi Ágnes